• Nasi wolontariusze
  Nasi wolontariusze
 • Biedronki
  Biedronki
 • Nasz sztandar
  Nasz sztandar
 • Świetlica Santiago
  Świetlica Santiago
 • Zajęcia świetlicowe
  Zajęcia świetlicowe
 • Nasza Rodzina Kolpinga
  Nasza Rodzina Kolpinga
 • Nasi członkowie na II Zjeździe Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej w Łebie 2016
  Nasi członkowie na II Zjeździe Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej w Łebie 2016
 • Rozbudowa budynku świetlicy
  Rozbudowa budynku świetlicy
 • Walne zebranie 2014
  Walne zebranie 2014
 • Zebranie walne 2014
  Zebranie walne 2014
 • Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
  Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
 • Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
  Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
 • Coś dla siebie, coś dla innych-wolontariuszem ty i ja
  Coś dla siebie, coś dla innych-wolontariuszem ty i ja
 • Akcja -jeden świat
  Akcja -jeden świat
 • Chór dziecięcy "Biedronki"
  Chór dziecięcy "Biedronki"
 • Żłóbek w 2014 roku w kościele w Niewieścinie przygotowany przez Rodzinę Kolpinga
  Żłóbek w 2014 roku w kościele w Niewieścinie przygotowany przez Rodzinę Kolpinga
 • Prezes ks. Andrzej Danielski
  Prezes ks. Andrzej Danielski
 • Kościół w Niewieścinie
  Kościół w Niewieścinie
 • Nasza tablica na świetlicy Santiago
  Nasza tablica na świetlicy Santiago
 • Nasz nowy prezes
  Nasz nowy prezes

Przyłbice dla bezpieczeństwa

Wsparci finansowo przez Polską Fundację Narodową (www.facebook.com/PolskaFundacjaNarodowa) za pośrednictwem 12 Rodzin Kolpinga zrzeszonych w Związku Diecezjalnym Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej rozdajemy bezpłatnie (zwłaszcza seniorom) przyłbice ochronne wykonane z tworzywa PET instruując jednocześnie jak bezpiecznie funkcjonować w społeczeństwie w dobie pandemii.
Nasi wolontariusze w Chojnicach, Człuchowie, Koronowie, Kramarzynach, Łebie, Łęczycach, Niewieścinie, Objeździe, Sasinie, Swarożynie, Subkowach i Tczewie złożą je dla was lub nauczą jak złożyć je zgodnie z załączoną instrukcją oraz posługiwać się nią w miejscach publicznych.
Film instruktażowy:  https://www.youtube.com/watch?v=jI2UqqQkJwE&feature=youtu.be
W związku z sytuacją wynikającą z zagrożenia epidemicznego chorobą zakaźną COVID-19, Związek Diecezjalny wspierający 12 Rodzin Kolplinga na terenie diecezji pelplińskiej, w zakresie pomocy i aktywizacji społecznej lokalnych środowisk, zwrócił się z prośbą do Polskiej Fundacji Narodowej o udzielenie wsparcia przy realizacji projektu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa dla około 12 tysięcy osób w dobie obecnej pandemii.
    „Za pośrednictwem 12 Stowarzyszeń Rodzina Kolplinga i 60 pracujących tam wolontariuszy będą bezpłatnie rozdawane przyłbice ochronne wykonane z tworzywa PET. Jednocześnie wolontariusze będą instruowali jak bezpiecznie używać wyżej wymieniony sprzęt oraz jak funkcjonować w społeczeństwie, w dobie pandemii.”- powiedział Prezes Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej ks. Zenon Myszk.
    Ideą przewodnią wyżej wymienionego działania jest daleko idący solidaryzm społeczny i niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Tworzenie i wspieranie zachowań pomocowych i samopomocowych w warunkach ograniczonych kontaktów bezpośrednich do wymaganego minimum. Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne Polska Fundacja Narodowa po raz kolejny aktywnie włącza się w działania mające na celu zapobieganie chorobie zakaźnej COVID-19 i zapewnienie bezpieczeństwa.
    Największą wartością, która powoduje zespołem Polskiej Fundacji Narodowej jest dostrzeganie potrzeb społecznych i podejmowanie działań prospołecznych. Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej uznał za moralne zobowiązanie włączenie się w pomoc tym, którzy takiej pomocy potrzebują. Osobom starszym, samotnym, chorym. Obecnie to ludzie w izolacji społecznej, na którą nakłada się izolacja będąca wynikiem stanu zdrowia. Tym bardziej realna pomoc jest konieczna. Empatycznie wczuwamy się w tę dramatyczną sytuację. Postanowiliśmy wesprzeć Związek Diecezjalny Dzieła Kolplinga Diecezji Pelplińskiej, by zapewnić i zwiększyć bezpieczeństwo codziennego funkcjonowania w dobie pandemii. Pomocą pokazujemy solidarność społeczną, ale przede wszystkim solidarność międzypokoleniową – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej

    Stowarzyszenie Rodzin Kolplinga działa na terenie diecezji pelplińskiej w 12 parafiach, w wioskach i małych miastach, które wymagają wsparcia edukacyjnego i logistycznego w dobie pandemii. Obejmuje Chojnice, Człuchów, Koronowo, Kramarzyny, Łebę, Łęczyce, Niewieścin, Objazdę, Sasino, Swarożyn, Subkowy i Tczew. Wśród beneficjentów jest ok. 12.000 osób, wśród nich seniorzy. W projekt zaangażowanych jest łącznie ok. 60 wolontariuszy. Zakładamy, że wymiernymi rezultatami projektu będzie przygotowanie i rozdzielnie 12.000 przyłbic ochronnych wielokrotnego użytku wykonanych z tworzyw posiadających atest dla kontaktu z żywnością wraz z atestem bezpieczeństwa i nietoksyczności oraz wzrost świadomości sanitarno-epidemicznej w dobie pandemii.