• Nasi wolontariusze
  Nasi wolontariusze
 • Biedronki
  Biedronki
 • Nasz sztandar
  Nasz sztandar
 • Świetlica Santiago
  Świetlica Santiago
 • Zajęcia świetlicowe
  Zajęcia świetlicowe
 • Nasza Rodzina Kolpinga
  Nasza Rodzina Kolpinga
 • Nasi członkowie na II Zjeździe Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej w Łebie 2016
  Nasi członkowie na II Zjeździe Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej w Łebie 2016
 • Rozbudowa budynku świetlicy
  Rozbudowa budynku świetlicy
 • Walne zebranie 2014
  Walne zebranie 2014
 • Zebranie walne 2014
  Zebranie walne 2014
 • Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
  Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
 • Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
  Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
 • Coś dla siebie, coś dla innych-wolontariuszem ty i ja
  Coś dla siebie, coś dla innych-wolontariuszem ty i ja
 • Akcja -jeden świat
  Akcja -jeden świat
 • Chór dziecięcy "Biedronki"
  Chór dziecięcy "Biedronki"
 • Żłóbek w 2014 roku w kościele w Niewieścinie przygotowany przez Rodzinę Kolpinga
  Żłóbek w 2014 roku w kościele w Niewieścinie przygotowany przez Rodzinę Kolpinga
 • Prezes ks. Andrzej Danielski
  Prezes ks. Andrzej Danielski
 • Kościół w Niewieścinie
  Kościół w Niewieścinie
 • Nasza tablica na świetlicy Santiago
  Nasza tablica na świetlicy Santiago

Akademia Aktywności - żeby lepiej żyło się w Niewieścinie

Głównym celem projektu, który odbył się w 2017r. ze środków Działaj Lokalnie w Świeciu było zwiększenie udziału mieszkańców w życiu społeczno-kulturalnym wsi Niewieścin poprzez ich integrację, rozwój wolontariatu, międzypokoleniową wymianę doświadczeń i wspólne działanie.

Wspólnym dobrem, które rozwijaliśmy za pomocą projektu jest Akademia Aktywności, która

ma scalać wszystkie działania społeczno-kulturalne wsi, pobudzać jej mieszkańców do aktywności i zaangażowania na rzecz wsi. W ramach działalności Akademii Aktywności opiekowaliśmy się, promowaliśmy i zaopatrywaliśmy w sprzęt wiejską chlubę - chór dziecięcy Biedronki zrzeszony w ogólnopolskim chórze o tej samej nazwie, założonym w 1991 roku, który tworzy około 300 dzieci z Polski północnej, które wspólnie spędzają wakacje, ferie zimowe, koncertują w Polsce i w Europie. Mają taki sam program działania, podobne cele, jednakowy repertuar, wspólnego koordynatora, a w każdych oddziałach własnego dyrygenta. Na występy chóru przychodzą całe rodziny, sąsiedzi i znajomi.Chór ma swoją stronę internetową http://www.biedronki.info.pl/, Facebooka, blogi, wydały 5 płyt kompaktowych. Najważniejszym wydarzeniem w historii chóru było spotkanie z JP II podczas Audiencji Generalnej w Watykanie w 2001 r. Chór brał udział w kilku programach telewizyjnych oraz w licznych audycjach radiowych. Ponadto zajął 2 miejsce w II Ogólnopolskim Ekumenicznym Festiwalu Piosenki KAIROS w Warszawie w 2007 roku. Uczestnictwo w chórze stanowi dla dzieci i młodzieży doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu, rozwijanie pasji i zainteresowań, poznawanie kraju i świata, praktyczną naukę języków obcych w warunkach wiejskich, gdzie dostęp do kultury i pozalekcyjnych zajęć jest ograniczony i utrudniony. Zadbaliśmy o czystość wsi, uporządkowaliśmy kilka zaniedbanych miejsc, postawiliśmy duży kosz na śmieci.

Projekt polegał na prowadzeniu Akademii Aktywności przy udziale wielu nowych podmiotów:

szkoły podstawowej, sołectwa, mieszkańców, naszego stowarzyszenia, Gminy, parafii.

Poprzez Akademię Aktywności zorganizowaliśmy:

a) piknik przy grillu dla mieszkańców promujący i zapoznający społeczność z projektem i regulaminem

konkursu

b) rozbudowę placu zabaw o urządzenie siłowe

c) zagospodarowanie skweru na cele rekreacyjne

d) cykl warsztatów tematycznych dla wszystkich mieszkańców (filcowania, malowania na wodzie -ebru,

florystyczne-wykonania stroików bożonarodzeniowych)

e) zajęcia zumby dla dzieci i dorosłych

f) zajęcia muzyczno-wokalne dla chóru dziecięcego Biedronki

g) trzy koncerty w wykonaniu chórzystów i solistów

h) montaż dużego kosza na śmieci w najbardziej zaśmieconych miejscach we wsi

Ze środków DL chcemy sfinansowaliśmy:

a) wynagrodzenie instruktora zajęć artystycznych

b) zakup 5 koszulek scenicznych dla najmłodszych chórzystów

c) zakup materiałów na warsztaty florystyczne

d) zakup krzewów, kory i hydrożelu na założenie skweru na placu zabaw

e) zakup materiałów biurowych

f) zakup 1 kosza na śmieci

g) promocję projektu.