• Nasi wolontariusze
  Nasi wolontariusze
 • Biedronki
  Biedronki
 • Nasz sztandar
  Nasz sztandar
 • Świetlica Santiago
  Świetlica Santiago
 • Zajęcia świetlicowe
  Zajęcia świetlicowe
 • Nasza Rodzina Kolpinga
  Nasza Rodzina Kolpinga
 • Nasi członkowie na II Zjeździe Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej w Łebie 2016
  Nasi członkowie na II Zjeździe Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej w Łebie 2016
 • Rozbudowa budynku świetlicy
  Rozbudowa budynku świetlicy
 • Walne zebranie 2014
  Walne zebranie 2014
 • Zebranie walne 2014
  Zebranie walne 2014
 • Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
  Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
 • Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
  Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
 • Coś dla siebie, coś dla innych-wolontariuszem ty i ja
  Coś dla siebie, coś dla innych-wolontariuszem ty i ja
 • Akcja -jeden świat
  Akcja -jeden świat
 • Chór dziecięcy "Biedronki"
  Chór dziecięcy "Biedronki"
 • Żłóbek w 2014 roku w kościele w Niewieścinie przygotowany przez Rodzinę Kolpinga
  Żłóbek w 2014 roku w kościele w Niewieścinie przygotowany przez Rodzinę Kolpinga
 • Prezes ks. Andrzej Danielski
  Prezes ks. Andrzej Danielski
 • Kościół w Niewieścinie
  Kościół w Niewieścinie
 • Nasza tablica na świetlicy Santiago
  Nasza tablica na świetlicy Santiago
 • Nasz nowy prezes
  Nasz nowy prezes

Akademia Aktywności - żeby lepiej żyło się w Niewieścinie

Projekt ma polegać na prowadzeniu Akademii Aktywności w 2017r. przy udziale wielu nowych podmiotów:szkoły podstawowej, sołectwa, mieszkańców, naszego stowarzyszenia, Gminy, parafii.
Poprzez Akademię Aktywności zorganizujemy:
a) piknik przy grillu dla mieszkańców promujący i zapoznający społeczność z projektem i regulaminem
konkursu
b) rozbudowę placu zabaw o urządzenie siłowe
c) zagospodarowanie skweru na cele rekreacyjne

d) cykl warsztatów tematycznych dla wszystkich mieszkańców (filcowania, malowania na wodzie -ebru,
florystyczne-wykonania stroików bożonarodzeniowych)
e) zajęcia zumby dla dzieci i dorosłych w dwóch grupach, z zapewnieniem przez animatorów opieki
dzieciom podczas zajęć zumby przez ich rodziców
f) zajęcia muzyczno-wokalne dla chóru dziecięcego Biedronki
g) trzy koncerty w wykonaniu chórzystów i solistów
h) konkurs z nagrodami dla mieszkańców na zagospodarowanie nieużytków, miejsc zaniedbanych,
zdewastowanych
i) montaż 2 dużych koszy na śmieci w najbardziej zaśmieconych miejscach we wsi
Ze środków DL chcemy sfinansować:
a) wynagrodzenie instruktora zajęć artystycznych
b) zakup 5 koszulek i kurtek scenicznych dla najmłodszych chórzystów
c) zakup materiałów na warsztaty florystyczne
d) zakup krzewów i, kory i hydrożel na założenie skweru na placu zabaw
e) zakup materiałów biurowych
f) zakup 1 kosza na śmieci
g) promocję projektu.
Ze środków własnych i sponsorów zakupimy produkty spożywcze na poczęstunek dla mieszkańców przy
grillu, naczynia jednorazowe, węgiel drzewny itp.
Ze środków wiejskich zakupimy urządzenie siłowni zewnętrznej.
Sponsorzy ufundują nagrodę główną (odkurzacz ogrodowy), pozostałe (narzędzia ogrodnicze, krzewy) wkonkursie dla mieszkańców pt. "Mój wkład w poprawę wizerunku i estetyki mojej wsi" oraz 1 kosz na śmieci.