• Nasi wolontariusze
  Nasi wolontariusze
 • Biedronki
  Biedronki
 • Nasz sztandar
  Nasz sztandar
 • Świetlica Santiago
  Świetlica Santiago
 • Zajęcia świetlicowe
  Zajęcia świetlicowe
 • Nasza Rodzina Kolpinga
  Nasza Rodzina Kolpinga
 • Nasi członkowie na II Zjeździe Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej w Łebie 2016
  Nasi członkowie na II Zjeździe Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej w Łebie 2016
 • Rozbudowa budynku świetlicy
  Rozbudowa budynku świetlicy
 • Walne zebranie 2014
  Walne zebranie 2014
 • Zebranie walne 2014
  Zebranie walne 2014
 • Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
  Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
 • Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
  Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
 • Coś dla siebie, coś dla innych-wolontariuszem ty i ja
  Coś dla siebie, coś dla innych-wolontariuszem ty i ja
 • Akcja -jeden świat
  Akcja -jeden świat
 • Chór dziecięcy "Biedronki"
  Chór dziecięcy "Biedronki"
 • Żłóbek w 2014 roku w kościele w Niewieścinie przygotowany przez Rodzinę Kolpinga
  Żłóbek w 2014 roku w kościele w Niewieścinie przygotowany przez Rodzinę Kolpinga
 • Prezes ks. Andrzej Danielski
  Prezes ks. Andrzej Danielski
 • Kościół w Niewieścinie
  Kościół w Niewieścinie
 • Nasza tablica na świetlicy Santiago
  Nasza tablica na świetlicy Santiago
 • Nasz nowy prezes
  Nasz nowy prezes

Festyn Nocy Świętojańskiej w Niewieścinie

 

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

FESTYN NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ W NIEWIEŚCINIE

Cel ogólny: promowanie i rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego wsi Niewieścin poprzez coroczne   organizowanie przez mieszkańców  gminnego festynu nocy świętojańskiej w ogrodach rekreacyjnych w Niewieścinie.

Cele szczegółowe:

 1. Zachowanie i promowanie tradycji wiejskich obrzędów i zwyczajów – lokalnego obrzędu wicia wianków świętojańskich i rzucania ich na wodę
 2. Aktywizacja mieszkańców poprzez  włączenie ich w prace przygotowawcze i organizacyjne festynu świętojańskiego, np. w  przygotowanie terenu (młodzież i dorośli do  koszenia trawy, grabienia, zwożenia stolików i parasoli), obsługi terenu- dbałość o czystość stołów, wymiana worków na śmieci, świec na stołach, itp., pomoc młodzieży w opiece nad dziećmi w parku rozrywki,  sprzątanie terenu  po festynie, opracowanie graficzne i dystrybucja plakatów, reklama imprezy, udział w warsztatach wicia wianków- osoby starsze i młodzież,  w plenerze malarskim, urządzenie kącika poetyckiego dla  niepełnosprawnej poetki).
 • Integracja społeczna, międzypokoleniowa- warsztaty wicia wianków, zajęcia malarskie w plenerze pt. „W poszukiwaniu kwiatu paproci”, wspólne przebywanie ze sobą, biesiadowanie i zabawa ludzi różnych pokoleń i niepełnosprawnych-kącik poetycki niepełnosprawnej poetki.
 • Zwiększenie komfortu życia mieszkańców na wsi - zaoferowanie im możliwości kulturalnego sposobu spędzania czasu wolnego, na miejscu, bez dodatkowych kosztów, a przez to zmniejszanie skutków ubóstwa, braku dostępności do wydarzeń kulturalnych.
 • Zwiększenie możliwości rozwoju gospodarczego wsi - wieś zintegrowana społecznie, prężnie działająca, mająca animatorów kultury, inicjatorów wydarzeń - to wieś o większym potencjale gospodarczym, mająca większe możliwości  rozwoju gospodarczego, a w przyszłości większy możliwość pozyskiwania np. partnerów gospodarczych.

Rozwój wolontariatu sprzyja aktywizacji mieszkańców, a tym samym  rozwojowi wsi, ponieważ umacnia lokalny patriotyzm, buduje społeczność obywatelską.

WYKLAD "GENEZA NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ"
WARSZTATY WICIA WIANKÓW
WIANKI
WIANKI
PLENER MALARSKI
Plenr malarski
Festyn Nocy Świętojańskiej
Nasz Sobótka
Nasza poetka, Natalia Paliwoda