• Nasi wolontariusze
  Nasi wolontariusze
 • Biedronki
  Biedronki
 • Nasz sztandar
  Nasz sztandar
 • Świetlica Santiago
  Świetlica Santiago
 • Zajęcia świetlicowe
  Zajęcia świetlicowe
 • Nasza Rodzina Kolpinga
  Nasza Rodzina Kolpinga
 • Nasi członkowie na II Zjeździe Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej w Łebie 2016
  Nasi członkowie na II Zjeździe Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej w Łebie 2016
 • Rozbudowa budynku świetlicy
  Rozbudowa budynku świetlicy
 • Walne zebranie 2014
  Walne zebranie 2014
 • Zebranie walne 2014
  Zebranie walne 2014
 • Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
  Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
 • Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
  Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
 • Coś dla siebie, coś dla innych-wolontariuszem ty i ja
  Coś dla siebie, coś dla innych-wolontariuszem ty i ja
 • Akcja -jeden świat
  Akcja -jeden świat
 • Chór dziecięcy "Biedronki"
  Chór dziecięcy "Biedronki"
 • Żłóbek w 2014 roku w kościele w Niewieścinie przygotowany przez Rodzinę Kolpinga
  Żłóbek w 2014 roku w kościele w Niewieścinie przygotowany przez Rodzinę Kolpinga
 • Prezes ks. Andrzej Danielski
  Prezes ks. Andrzej Danielski
 • Kościół w Niewieścinie
  Kościół w Niewieścinie
 • Nasza tablica na świetlicy Santiago
  Nasza tablica na świetlicy Santiago
 • Nasz nowy prezes
  Nasz nowy prezes

Festyn nocy świętojańskiej w Niewieścinie" w konkursie "Wieś na weekend 2016"

Nasze stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie projektu: "Festyn nocy świętojańskiej w Niewieścinie" w konkursie "Wieś na weekend 2016"

  Sekretariat Regionalny KSOW informuje, że rozstrzygnięto konkurs na organizację regionalnych imprez , których celem jest aktywizacja mieszkańców wsi i podejmowanie inicjatyw, służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. Imprezy będą odbywały się podczas weekendów od 14 maja do 16 października br., na terenach wiejskich Województwa KujawskoPomorskiego. W odpowiedzi na ogłoszenie o Konkursie „Wieś na weekend’2016” wpłynęło 89 wniosków. Komisja konkursowa dokonała oceny projektów, ustaliła listę rankingową, którą w dniu 11 maja 2016 r. zatwierdził Zarząd Województwa Kujawsko­Pomorskiego. Na dofinansowanie projektów przeznaczono 200.000 zł z budżetu KSOW. Dofinansowanie otrzyma 26 pierwszych projektów znajdujących się na liście, na podstawie indywidualnych umów podpisanych z Wnioskodawcami.

Jesteśmy na 9. pozycji w rankingu nagrodzonych projektów!

·                PRZEWIDYWANY SCENARIUSZ IMPREZY 
      Sobota, 25 czerwca 2016:

1.             Godzina10-11 - wykład z prezentacją multimedialną  nt. genezy nocy świętojańskiej (symbolika kwiatu paproci, ognia kupały, wianków, powiązania z chrześcijańskimi obyczajami Nocy św. Jana, święcenia wody).

2.             Godzina   11-13 - warsztaty wicia wianków dla mieszkańców.

3.             Godzina 13-14-  plener malarski dla dzieci szkolnych i młodzieży nt. „W poszukiwaniu kwiatu paproci”. 

Niedziela, 26 czerwca 2016:

 1. Godzina 16.00 - rozpoczęcie festynu, powitanie zgromadzonych gości przez Prezesa stowarzyszenia oraz konferansjera. Krótkie przedstawienie programu imprezy oraz niepełnosprawnej poetki Natalii Paliwoda, odczytanie jej wiersza wprowadzającego w zabawę świętojańską.
 2. Godzina 16.15-17.00 – inscenizacja słowno-muzyczna  pt. „ Sobótka” w wykonaniu  chóru dziecięcego Biedronki
 3. Godzina 17.00-17.30 – prezentacja  prac plastycznych wykonanych na plenerze malarskim „W poszukiwaniu kwiatu paproci”, wręczenie nagród i dyplomów dla młodych artystów.
 4. 17. 30-18.15 –„ Płynie w nas słowiańska krew” –motyw przewodni występów solistów  Młodzieżowego Studia Piosenki w Serocku.
 5. 18.15-18.45- konkurencje sportowo-zręcznościowe  o Puchar  Sobótki dla drużyn dziecięcych
 6. Godzina 18.45-19.15  konkurencje sportowo-zręcznościowe dla dorosłych  o Puchar Kupały
 7. 19.15-20 .00 ostateczna obróbka rzeźbiarska Sobótki przez artystę rzeźbiarza
 8. Wybór Miss Sobótki połączony z quizem wiedzy o tradycji nocy świętojańskiej
 9. 20.00- 20.15- obrzęd rzucania wianków na wodę ( do stawu tuż bok sceny)
 10. 20.15-22.00 – zabawa taneczna pod gwiazdami , na scenie prezentacja multimedialna  nt. nocy świętojańskiej
 11. 22.00 - zakończenie festynu, pożegnanie gości.