• Nasi wolontariusze
  Nasi wolontariusze
 • Biedronki
  Biedronki
 • Nasz sztandar
  Nasz sztandar
 • Świetlica Santiago
  Świetlica Santiago
 • Zajęcia świetlicowe
  Zajęcia świetlicowe
 • Nasza Rodzina Kolpinga
  Nasza Rodzina Kolpinga
 • Nasi członkowie na II Zjeździe Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej w Łebie 2016
  Nasi członkowie na II Zjeździe Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej w Łebie 2016
 • Rozbudowa budynku świetlicy
  Rozbudowa budynku świetlicy
 • Walne zebranie 2014
  Walne zebranie 2014
 • Zebranie walne 2014
  Zebranie walne 2014
 • Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
  Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
 • Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
  Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
 • Coś dla siebie, coś dla innych-wolontariuszem ty i ja
  Coś dla siebie, coś dla innych-wolontariuszem ty i ja
 • Akcja -jeden świat
  Akcja -jeden świat
 • Chór dziecięcy "Biedronki"
  Chór dziecięcy "Biedronki"
 • Żłóbek w 2014 roku w kościele w Niewieścinie przygotowany przez Rodzinę Kolpinga
  Żłóbek w 2014 roku w kościele w Niewieścinie przygotowany przez Rodzinę Kolpinga
 • Prezes ks. Andrzej Danielski
  Prezes ks. Andrzej Danielski
 • Kościół w Niewieścinie
  Kościół w Niewieścinie
 • Nasza tablica na świetlicy Santiago
  Nasza tablica na świetlicy Santiago
 • Nasz nowy prezes
  Nasz nowy prezes

Akademia Aktywności w Niewieścinie 2018

Akademia Aktywności w Niewieścinie 2018

Akademia Aktywności w Niewieścinie 2018 - projekt realizowany ze środków Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu "Działaj Lokalnie" opracowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej.

 Głównym celem projektu było zwiększenie udziału mieszkańców w życiu społeczno-kulturalnym wsi Niewieścin poprzez ich integrację, rozwój wolontariatu, międzypokoleniową wymianę doświadczeń i wspólne działanie.Wspólnym dobrem, które rozwijaliśmy za pomocą projektu była Akademia Aktywności, która ma za zadanie scalać wszystkie działania społeczno-kulturalne wsi, rozwijać współpracę pomiędzy szkołą, parafią,sołectwem i innymi podmiotami na rzecz społeczności lokalnej, pobudzać jej mieszkańców do aktywności i zaangażowania na rzecz wsi. W ramach działalności Akademii Aktywności zaoferowaliśmy mieszkańcom zajęcia zumby, cykliczne warsztaty artystyczne, zajęcia rękodzielnicze dla dzieci, współorganizowaliśmy wieczorek biesiadny dla mieszkańców oraz nadal opiekowaliśmy się chórem dziecięcym Biedronki. Projekt polegał na prowadzeniu Akademii Aktywności przy udziale wielu podmiotów:szkoły podstawowej, sołectwa, mieszkańców, naszego stowarzyszenia, Gminy, parafii. Poprzez Akademię Aktywności zorganizowaliśmy: 3 warsztaty artystyczne dla wszystkich mieszkańców (sztuka ebru, dot painting i quilling), 2 warsztaty florystyczne prowadzone przez instruktora-wolontariusza (stroiki na groby oraz dekoracje świąteczne),zajęcia zumby dla dzieci i dorosłych 4 razy w miesiącu, zajęcia muzyczno-wokalne dla chóru dziecięcego Biedronki 2 godziny w tygodniu, dwa koncerty w wykonaniu chórzystów i solistów, zajęcia rękodzieła dla dzieci raz w miesiącu (ozdabianie toreb płóciennych, ramka na zdjęcia z klamerkami, latarenka bożonarodzeniowa), współorganizacja wieczorku biesiadnego dla mieszkańców, promocję projektu.