• Nasi wolontariusze
  Nasi wolontariusze
 • Biedronki
  Biedronki
 • Nasz sztandar
  Nasz sztandar
 • Świetlica Santiago
  Świetlica Santiago
 • Zajęcia świetlicowe
  Zajęcia świetlicowe
 • Nasza Rodzina Kolpinga
  Nasza Rodzina Kolpinga
 • Nasi członkowie na II Zjeździe Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej w Łebie 2016
  Nasi członkowie na II Zjeździe Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej w Łebie 2016
 • Rozbudowa budynku świetlicy
  Rozbudowa budynku świetlicy
 • Walne zebranie 2014
  Walne zebranie 2014
 • Zebranie walne 2014
  Zebranie walne 2014
 • Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
  Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
 • Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
  Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
 • Coś dla siebie, coś dla innych-wolontariuszem ty i ja
  Coś dla siebie, coś dla innych-wolontariuszem ty i ja
 • Akcja -jeden świat
  Akcja -jeden świat
 • Chór dziecięcy "Biedronki"
  Chór dziecięcy "Biedronki"
 • Żłóbek w 2014 roku w kościele w Niewieścinie przygotowany przez Rodzinę Kolpinga
  Żłóbek w 2014 roku w kościele w Niewieścinie przygotowany przez Rodzinę Kolpinga
 • Prezes ks. Andrzej Danielski
  Prezes ks. Andrzej Danielski
 • Kościół w Niewieścinie
  Kościół w Niewieścinie
 • Nasza tablica na świetlicy Santiago
  Nasza tablica na świetlicy Santiago
 • Nasz nowy prezes
  Nasz nowy prezes

Historia

Najważniejsze daty z historii Dzieła Kolpinga w Polsce

1990: założenie przez ks. Kazimierza Hołę pierwszej Rodziny Kolpinga w Stanisławiu k/Kalwarii Zebrzydowskiej

1993, marzec: zjazd przedstawicieli pierwszych 6 Rodzin Kolpinga i powołanie Tymczasowego Zarządu Dzieła Kolpinga w Polsce

1995, styczeń: powstanie Biura Dzieła Kolpinga w Krakowie

1996, listopad: Walne Zgromadzenie Dzieła Kolpinga w Polsce i powstanie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce (zrzeszającego 17 Rodzin Kolpinga), wybory Zarządu Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce na pierwszą kadencję

1998, czerwiec: początki szerokiej działalności Domu Spotkań i Formacji Dzieła Kolpinga w Luborzycy

1999, grudzień: oficjalne uznanie przez Episkopat Polski Dzieła Kolpinga w Polsce jako katolicka wspólnota samopomocy społecznej.

2000, kwiecień: powstanie biura turystycznego Kolping Ravel

2001, sierpień: otwarcie nowej siedziby głównej Związku Domu „Kolping”w Krakowie.

2001-2002: realizacja pierwszego projektu na rzecz osób bezrobotnych

Międzynarodowe Dzieło Kolpinga

          Międzynarodowe Dzieło Kolpinga istnieje w 61 krajach świata, na prawie wszystkich kontynentach (oprócz Australii). Należy do niego ponad 470 tysięcy osób. Rodziny Kolpinga oraz Związki Centralne Dzieła Kolpinga ze wszystkich krajów tworzą Międzynarodowe Dzieło Kolpinga. Międzynarodowe Dzieło Kolpinga wspiera swoich członków na całym świecie w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz koordynuje współpracę wewnątrz organizacji. Ponieważ członkami Międzynarodowego Dzieła Kolpinga są zarówno przedstawiciele krajów rozwijających się jak i rozwiniętych, istnieje możliwość współpracy pomiędzy nimi, prowadzącej do poprawy sytuacji społecznej w krajach ubogich. Z tej rozwiniętej współpracy korzystają szczególnie Rodziny Kolpinga w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, jak również wschodniej Europie. Jako wspólnota obejmująca swym zasięgiem cały świat Międzynarodowe Dzieło Kolpinga widzi swoją szczególną rolę w pielęgnowaniu i wspieraniu współpracy międzynarodowej i solidarności nie tylko pomiędzy członkami Dzieła z różnych krajów, ale również pomiędzy wszystkimi państwami świata.

Najważniejsze daty z historii Dzieła Kolpinga

1849, 6 maja: Powstanie kolońskiego Związku Czeladników, który jest zalążkiem Dzieła Kolpinga

1852, kwiecień - czerwiec: Pierwsza daleka podróż ks. A. Kolpinga(południowe Niemcy i Austria) odbyta celem rozszerzenia Dzieła.

1865, luty: Prezes Caspar Berends w Arnsberg komponuje hymn Kolpinga

1865, 4 grudnia: Śmierć ks. Adolpha Kolpinga

1871, 16-18 września: Po raz pierwszy nazwanie Związku „Rodziną Kolpinga”

1901, 1 stycznia: Po raz pierwszy ukazuje się gazeta Związku"Kolpingblatt"

1928, 1 stycznia: Przyjęcie wzoru sztandaru i logo Dzieła jako litery "K" w kolorach czarnym i pomarańczowym

1935: Rada Generalna postanawia o nadaniu całemu Związkowi nazwy: "Dzieło Kolpinga"

1959, 1 kwietnia: Założenie w Kolonii-Deutz Instytutu do Spraw PomocyRozwojowej dzieła Kolpinga (SEK) i rozpoczęcie systematycznej współpracy Dzieła Kolpinga na rzecz rozwoju.

1974, 25 marca: Utworzenie w Brazylii Związku Centralnego zrzeszającego tamtejsze Rodziny Kolpinga zapoczątkowało falę powstawania nowych Związków w wielu krajach tzw. Trzeciego Świata

1974, marzec: Międzynarodowe Dzieło Kolpinga otrzymuje status konsultanta przy Radzie Europy

1991, 27 października: Beatyfikacja ks. Adolpha Kolpinga przez Ojca Świętego Jana Pawła II