• Nasi wolontariusze
  Nasi wolontariusze
 • Biedronki
  Biedronki
 • Nasz sztandar
  Nasz sztandar
 • Świetlica Santiago
  Świetlica Santiago
 • Zajęcia świetlicowe
  Zajęcia świetlicowe
 • Nasza Rodzina Kolpinga
  Nasza Rodzina Kolpinga
 • Nasi członkowie na II Zjeździe Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej w Łebie 2016
  Nasi członkowie na II Zjeździe Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej w Łebie 2016
 • Rozbudowa budynku świetlicy
  Rozbudowa budynku świetlicy
 • Walne zebranie 2014
  Walne zebranie 2014
 • Zebranie walne 2014
  Zebranie walne 2014
 • Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
  Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
 • Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
  Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
 • Coś dla siebie, coś dla innych-wolontariuszem ty i ja
  Coś dla siebie, coś dla innych-wolontariuszem ty i ja
 • Akcja -jeden świat
  Akcja -jeden świat
 • Chór dziecięcy "Biedronki"
  Chór dziecięcy "Biedronki"
 • Żłóbek w 2014 roku w kościele w Niewieścinie przygotowany przez Rodzinę Kolpinga
  Żłóbek w 2014 roku w kościele w Niewieścinie przygotowany przez Rodzinę Kolpinga
 • Prezes ks. Andrzej Danielski
  Prezes ks. Andrzej Danielski
 • Kościół w Niewieścinie
  Kościół w Niewieścinie
 • Nasza tablica na świetlicy Santiago
  Nasza tablica na świetlicy Santiago
 • Nasz nowy prezes
  Nasz nowy prezes

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niewieścinie założona została  z inicjatywy prezesa Dzieła Kolpinga w Polsce, ks. Zenona Myszka z Łeby oraz naszego proboszcza, ks. Andrzeja Danielskiego. Stowarzyszenie RK w Niewieścinie powstało w 2006 r. jako stowarzyszenie zwykłe, a status organizacji zarejestrowanej w KRS-ie posiada od 2009 r. Obecnie liczy 32 członków (22 kobiety i 10 mężczyzn), do Młodego Kolpinga należy 9 osób.Wiodącą działalnością naszej RK jest prowadzenie świetlicy środowiskowej Santiago, a w jej ramach zajęć edukacyjnych, profilaktycznych, rozwijających uzdolnienia i tzw. pogotowia zadaniowego. Nasza organizacja  prowadzi Bibliotekę Parafialną im. Jana Pawła II, zaopatrzoną w około 1300 woluminów, a wśród nich wiele encyklik papieskich, adhortacje, albumy zawierające zdjęcia i teksty przemówień z licznych  pielgrzymek apostolskich, kazania.Biblioteka zbiera i archiwizuje zdjęcia Jana Pawła II i książki o Karolu Wojtyle. Realizowaliśmy program grantowy „Reporterska ciekawość świata” i „W dobrym kierunku - program na rzecz równych szans”. Przez dwa lata  wydawaliśmy gazetkę parafialną „Santiago”. Jej redaktorami była młodzież świetlicowa, przeszkolona na warsztatach dziennikarskich w Niewieścinie i w Krakowie. Specjalnością naszej  instytucji jest aplikowanie i realizacja wielu wniosków grantowych. Dzięki  projektom, pozyskanym sponsorom, pracy własnej,  wyremontowaliśmy salę biblioteczno - świetlicową, wyposażyliśmy ją w meble, sprzęt audiowizualny, komputery, Internet. Chór Biedronki zaopatrzyliśmy  w kurtki sceniczne, podesty  z barierkami, reflektory sceniczne, mikrofony, mikroporty, śpiewniki. Z inicjatywy i środków grantowych oraz bazując na wolontariacie przeprowadziliśmy szereg warsztatów dla ludności,  np. „Kurs wizażu i makijażu”, warsztaty weterynaryjne „Opieka nad małymi zwierzętami domowymi”, ogrodnicze „Pielęgnacja sadów”, "Pielęgnacja ogrodów przydomowych”, „Sztuka dekoracji”, Prawdy i mity o alkoholu". RK od wielu lat organizujemy gminny festyn nocy świętojańskiej w ogrodach świetlicy na pięknie położonym terenie, ze stawem w centrum, dla mieszkańców wsi i gminy, we współpracy z GOKSiR-em w Pruszczu. W ogrodach rekreacyjnych, na scenie odbywają się koncerty zespołów młodzieżowych, chóru „Biedronki, zespołów ludowych i dyskoteka. Nieodłącznym elementem pikniku jest park rozrywki dla dzieci i zabawy urządzane przez wolontariuszy, mecze piłki nożnej, zawody sportowe, gastronomia obsługiwana przez naszych członków. Sztandarowym punktem festynu są pokazy np. lotów paralotni, ogni, rycerskie, motocyklowe, starych samochodów, tańca itp. O północy kultywowany jest obrzęd rzucania wianków do wody przez panny oraz palenie ogniska przez młodzież. Tradycja urządzania nocy świętojańskiej w ogrodach rekreacyjnych świetlicy dla mieszkańców gminy Pruszcz i okolic zagościła na stałe w kalendarzu imprez kulturalnych powiatu. Ta impreza wyróżnia wieś od innych, promuje ją  i Rodzinę Kolpinga, i jest miejscem spełnienia się wielu społecznych inicjatyw. RK cyklicznie organizuje koncerty muzyki poważnej w miejscowym kościele parafialnym św. Jakuba Ap.w Niewieścinie. Zaprasza kwartety smyczkowe, artystów operowych, orkiestry, chóry,  zespoły. Dzięki naszej inicjatywie  odbył się koncert kwartetu smyczkowego Arte Con Brio połączony  z promocją twórczości niepełnosprawnej poetki, członkini Młodego Kolpinga, Natalii Paliwody. Do kalendarza imprez kulturalnych na stałe wpisane są koncerty noworoczne, a także wyjazdy mieszkańców do opery, kina, teatru. We współpracy ze Szkołą Podstawową  przeprowadziliśmy cykl audycji muzycznych w wykonaniu filharmoników, przedstawień teatru bajkowego. Organizowaliśmy ferie zimowe z ofertą edukacyjną, (powtarzanie materiału przez szóstoklasistów przed czekającym ich egzaminem po szkole podstawowej). Z zakresu kultury fizycznej nasze stowarzyszenie rozpropagowało marsz Nordic Walking, wyposażyło chętnych mieszkańców w kijki do chodu norweskiego. Podczas realizacji projektu grantowego pn. „Jan uczy Jasia, a Jaś Jana” starsi wolontariusze uczyli dzieci i młodzież starych, wiejskich zwyczajów, takich jak: kiszenie kapusty, darcie pierza, wyrabianie masła. Młodzież w zamian przyuczała seniorów do obsługi komputera, Internetu, telefonu komórkowego. Organizacja przeprowadza akcje charytatywne: „Świąteczna Paczka”, pomoc ofiarom nawałnic w województwie kujawsko-pomorskim, budowanie studni w Afryce. Wspólnie z parafianami rozbudowała ciasną, starą salkę katechetyczną na świetlicę. Budynek powiększyła o jedną kondygnację, założyła dach, ociepliła ściany, a od strony ogrodów zbudowała zadaszony taras służący jako scena podczas imprez w plenerze. Odbyła się tam trzymiesięczna wystawa muzealna:. „Pokaż , co masz na strychu-wystawa staroci”.

 Dzieło Kolpinga jest zorganizowaną wspólnotą katolicką, zrzeszającą lokalne stowarzyszenia zwane Rodzinami Kolpinga.

Misją Dzieła Kolpinga jest:
Jako chrześcijanie trwamy mocni w wierze, troszczymy się o rodzinę, doceniamy wartość i godność pracy oraz pomagamy lokalnym społecznościom.

         Dzieło Kolpinga prowadzi szeroką działalność na rzecz lokalnych środowisk, a w szczególności osób najbardziej potrzebujących wsparcia - bezrobotnych, młodzieży i dzieci. Działania nasze opierają się na zasadzie „pomocy dla samopomocy”. Oznacza to, że nie tylko staramy się zaspokoić najpilniejsze potrzeby, ale chcemy, by udzielane przez nas wsparcie angażowało potrzebujących w rozwiązywanie własnych problemów, wyzwalało ich inicjatywę i stwarzało im możliwości do dalszego samodzielnego działania.

Kolping to sposób na życie i działanie.

         Nadrzędnym celem Dzieła Kolpinga jest wyrobienie w każdym umiejętności kształtowania swojego życia w sposób godny i odpowiedzialny. Dlatego nasi członkowie rozwijają swoje zdolności, by móc realizować się w różnych dziedzinach życia oraz przyczyniać do rozwiązywania konkretnych problemów społeczności, w których żyją. Rodziny Kolpinga działające na terenie Polski tworzą Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie.