• Nasi wolontariusze
  Nasi wolontariusze
 • Biedronki
  Biedronki
 • Nasz sztandar
  Nasz sztandar
 • Świetlica Santiago
  Świetlica Santiago
 • Zajęcia świetlicowe
  Zajęcia świetlicowe
 • Nasza Rodzina Kolpinga
  Nasza Rodzina Kolpinga
 • Nasi członkowie na II Zjeździe Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej w Łebie 2016
  Nasi członkowie na II Zjeździe Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej w Łebie 2016
 • Rozbudowa budynku świetlicy
  Rozbudowa budynku świetlicy
 • Walne zebranie 2014
  Walne zebranie 2014
 • Zebranie walne 2014
  Zebranie walne 2014
 • Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
  Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
 • Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
  Spotkanie Rodziny Kolpinga z doradcą projektowym
 • Coś dla siebie, coś dla innych-wolontariuszem ty i ja
  Coś dla siebie, coś dla innych-wolontariuszem ty i ja
 • Akcja -jeden świat
  Akcja -jeden świat
 • Chór dziecięcy "Biedronki"
  Chór dziecięcy "Biedronki"
 • Żłóbek w 2014 roku w kościele w Niewieścinie przygotowany przez Rodzinę Kolpinga
  Żłóbek w 2014 roku w kościele w Niewieścinie przygotowany przez Rodzinę Kolpinga
 • Prezes ks. Andrzej Danielski
  Prezes ks. Andrzej Danielski
 • Kościół w Niewieścinie
  Kościół w Niewieścinie
 • Nasza tablica na świetlicy Santiago
  Nasza tablica na świetlicy Santiago
 • Nasz nowy prezes
  Nasz nowy prezes

Odznaczeni medalem " Zasłużony dla Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej" z Niewieścina

W siedzibie Łebskiego Uniwersytetu Ludowego przy ul. Nadmorskiej 21, w Łebie, 17 września br. odbyła się pierwsza historyczna Łebska Gala Społeczna. Podczas uroczystości wyróżniono i podziękowano zasłużonym społecznikom, a także przedstawiono historię trzech organizacji pozarządowych - Łebskiego Towarzystwa Oświatowego (ŁTO), Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej oraz Łebskiego Uniwersytetu Ludowego.
Zarząd Związku Diecezjalnego postanowił wyróżnić medalem „Zasłużony dla Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej” 12 przedstawicieli z 7 Stowarzyszeń Rodzin Kolpinga. Wśród wyróżnionych przez ZDDKDP znaleźli się także nasi członkowie zarządu: prezes, ks. Andrzej Danielski oraz wiceprzewodnicząca, Mirosława Ziaja.
Celem wydarzenia była promocja organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności wśród miejscowej społeczności, a także integracja sektora pozarządowego.
 
Przedstawiamy sylwetki nagrodzonych medalem "Zasłużony dla Dzieła Kolpinga Diecezji  Pelplińskiej" ze Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Niewieścinie.

Ksiądz Andrzej Danielski, proboszcz parafii Niewieścin. Współzałożyciel Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga  w Niewieścinie, jego przewodnik duchowy, prezes zarządu. Współkoordynator projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niewieścinie. Pomysłodawca utworzenia Świetlicy Środowiskowej „Santiago”, w której organizacja  prowadzi działalność dla społeczności lokalnej, m.in. różnego rodzaju warsztaty (edukacyjne, profilaktyczne, rękodzieła, spotkania integrujące mieszkańców, zajęcia dla dzieci i  seniorów) czy wystawy (np. „Pokaż, co masz na strychu-wystawa staroci”). Kapłan jest zaangażowany w  kształtowanie u dzieci i młodzieży  postaw zakorzenionych w wartościach chrześcijańskich. Ksiądz Andrzej  jest  pomysłodawcą  i założycielem największego w diecezji, chóru dziecięcego „Biedronki”, który tworzy około 200 dzieci z Polski północnej, w różnych miejscowościach, m.in. w Tczewie, Osieku, Niewieścinie, Gorczenicy, Łebie, Wicku, Starogardzie Gdańskim, Franciszkowie, Trąbinie. Poszczególne grupy funkcjonują niezależnie od siebie, ale w każdej chwili gotowe są do wspólnych występów. „Biedronki” działają w miastach i na wsiach, przy parafiach, stowarzyszeniach, w szkołach. Wspólnie spędzają wakacje i ferie zimowe. Mają taki sam program działania, podobne cele, jednakowy repertuar, jednego wspólnego koordynatora, a w każdych oddziałach własnego opiekuna-dyrygenta chóru. Repertuar Biedronek to piosenki młodzieżowe, klasyczne, religijne, gospel, ludowe, biesiadne. Niektóre piosenki chór wykonuje w kilku językach. „Biedronki” dawały koncerty  w różnych miejscowościach w Polsce i Europie, aktywnie koncertują w szkołach, kościołach, domach kultury, w centrach handlowych, na festynach itd. Do tej pory wydały pięć płyt kompaktowych. Najważniejszym wydarzeniem w dotychczasowej historii chóru było spotkanie z Janem Pawłem II podczas Audiencji Generalnej na Placu Świętego Piotra w Watykanie, 20 czerwca 2001 roku. Podczas audiencji chór dał 45-minutowy koncert, wykonując piosenki w różnych językach. Chórzyści brali udział w kilku programach telewizyjnych oraz w licznych audycjach radiowych. Ponadto zajęli II miejsce w II Ogólnopolskim Ekumenicznym Festiwalu Piosenki KAIROS w Warszawie w 2007 roku. „Biedronki” koncertowały w Norwegii, Niemczech, Litwie, Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii.   Pomimo tego, że chóry są niszową, mało popularną formą spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, ten chór stale się powiększa i powstają jego nowe oddziały w różnych miejscowościach. W 2019 r. ksiądz Andrzej Danielski został odznaczony  Orderem Uśmiechu. Tym samym znalazł się  w tak dostojnym towarzystwie innych osób nagrodzonych, takich jak: św. Jan Paweł II, papież Franciszek, kard. Franciszek Macharski czy ks. Jan Twardowski. Kapituła Orderu przyznaje go tym dorosłym, których działalność jest wyjątkowa, nietuzinkowa i przynosi dzieciom najwięcej radości, często ratuje ich życie.

 

Mirosława Ziaja, lokalna nauczycielka, animatorka społeczno-kulturalna wsi Niewieścin. Od 2006 roku wiceprzewodnicząca Zarządu i współzałożycielka Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Niewieścinie. Autorka,  koordynatorka, realizatorka i wolontariuszka ponad dwudziestu autorskich projektów społecznościowych przeznaczonych na założenie, wyposażenie i działanie świetlicy środowiskowej Santiago, którą prowadzi od 15 lat. Przez  2 lata była opiekunką i współredaktorką gazetki „Santiago”. Z wygranych projektów grantowych zdobyła środki na realizację zajęć edukacyjnych, artystycznych dla dzieci i młodzieży, cykli audycji muzycznych, wystąpień teatru obwoźnego w szkole, na doposażenie  chóru dziecięcego Biedronki w sprzęt i ubrania sceniczne, na coroczne akcje „Paczka świąteczna”, na wyjazdy do opery, na liczne warsztaty tematyczne dla mieszkańców, na zadrzewienie zewnętrznej siłowni wiejskiej, na założenie bezpiecznej powierzchni na placu zabaw. Współorganizatorka corocznych festynów nocy świętojańskiej,  aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży latem oraz  ferii zimowych z ofertą edukacyjną. Pełniła funkcję pisarza w Zarządzie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce oraz członka Zarządu w Dziele Kolpinga Diecezji Pelplińskiej. Współpracuje z Rodzinami Kolpinga w Polsce, z GOKSiR-em, Wójtem Gminy Pruszcz, Szkołą Podstawową w Niewieścinie, Sołectwem, innymi lokalnymi organizacjami społecznymi, Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świeciu. Przez wiele lat odpowiedzialna za wystrój kościoła parafialnego na Wielkanoc oraz Boże Narodzenie. Promotorka twórczości niepełnosprawnej poetki, członkini stowarzyszenia - Natalii Paliwody, redaktorka trzech tomików jej wierszy, organizatorka jej spotkań autorskich, koncertów, wyjazdów. Autorka pracy magisterskiej na wydziale Kulturoznawstwa WSG w Bydgoszczy pt. „Społeczno-kulturalne role stowarzyszeń na podstawie wybranych Rodzin Kolpinga w Polsce”. Odpowiedzialna za promocję, administrowanie strony www i portali społecznościowych, za archiwizację dorobku stowarzyszenia, rozwój wolontariatu, integrację mieszkańców.